Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZA YAKLAŞIMDA HORMON TEDAVİSİ: GÜNCEL DURUM
1Clinic Kadın Sağlığı İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi, ANKARA
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Serbest Hekim, ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
Osteoporoz; postmenopozal kadınlarda en sık görülen kemik hastalığı olup ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur. Uzun dönem hormon tedavisinin kemik mineral yoğunluğunu arttırarak ve kemik kırık riskini azaltarak osteoporozun önlenmesinde önemli bir yeri olduğu iyi bilinmektedir. Ancak hormon tedavisinin osteoporoza bağlı kemik kırık riskini azalttığı bilinmesine karşın, son zamanlarda sonuçları yayınlanan WHI araştırması; uzun süreli hormon tedavisinin güvenilir olmadığını ortaya koymuştur. WHI araştırması sonuçlarına göre uzun süreli hormon tedavisi meme kanseri, koroner arter hastalığı, inme ve venöz tromboemboli riskinde artışa neden olmaktadır. Bu nedenle hormon tedavisi perimenopozal kadında osteoporozun önlenmesi için bir seçenektir ancak ilk seçenek ilaçlar arasında değildir. Keywords : Postmenopozal osteoporoz, Tedavi, Hormon tedavisi, Östrojen