Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
YAŞLI HASTADA HENBANE (HYOSCYAMUS NIGER) SONRASI ANTİKOLİNERJİK SENDROM
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL Bu yazıda, yaşlı erkek hastada Hiyoscyamus niger isimli bitki kullanılarak hazırlanan çayın alınmasından sonra gelişen zehirlenme tablosu sunulmuştur. Hiyoscyamus niger hallüsinojen etkiye sahip, yaygın ve kolayca bulunan, ve antikolinerjik maddeler içeren bir bitkidir. Bilerek veya kaza sonucu alım, fizyolojik durumu ciddi şekilde kötüleştirebilir ve değişik santral ve periferik belirtiler ile kendini gösteren antikolinerjik sendrom şeklinde ortaya çıkabilir. Santral belirtiler, deliryum ve ajitasyon gibi eksitatör semptomlardan, santral sinir sistemi depresyonu, stupor ve komaya kadar değişkenlik gösterbilir. Sendromun periferik bulguları ise, sekresyon azalmasına bağlı hipertermi, ağız kuruluğu, taşikardi, aritmiler, kabızlık ve idrar retansiyonudur. Tanı klinik semptomlar ve hikaye ile konulur. Tedavi amacıyla destek tedavisi, mide yıkanması, aktif kömür ve spesifik antidot olarak fizostigmin uygulanır. Keywords : Bitkiler-zehirli, Antikolinerjik sendrom, Hiyosiyamus niger