Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
YAŞLILARDA ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara 20. yüzyılda doğum ve ölüm hızlarında görülen dramatik değişiklikler, 21. yüzyıl boyunca dünyanın yaşlanacağının bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Hastalıklar ve yeti yitimleri yaşlılarda diğer yaş gruplarına oranla çok daha ön plandadır ve bu nedenle yaşlı grubun gereksinimleri de 21. yüzyılda katlanarak artacaktır.

Bilindiği üzere; fizyolojik değişiklikler, psikolojik ve motor retardasyon mental değişiklikler, beslenme bozuklukları ve çoklu sistemik hastalıklar yaşlanma süreci içinde daha fazla ve sık görülmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak metabolizmada ve ilaçların ekskresyonunda ortaya çıkan değişiklikler yaşlılarda ilaç yan etki riskini artırmaktadır. Uygunsuz olarak çoklu ilaç reçeteleme ve kullanım alışkanlıkları yaşam kalitesini azaltmakta, ilaçlara bağlı morbidite ve mortalite riskini de artırmaktadır. Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı tedaviyi karmaşık hale getirmekte, maliyeti artırmakta ve sağlık-sosyal güvenlik sistemleri açısından da sorun oluşturmaktadır. İlaç etkileşimlerinin ve yan etkilerinin görülme oranı çoklu ilaç kullanımı ile katlanarak artmaktadır. Yaşlılardaki süregen hastalıklar, yaşam kalitesinde bozulmaya ve ciddi boyutlara varan sağlık harcamalarına neden olarak ekonomik açıdan da ağır bir yük oluşturmaya devam etmektedir.

Tüm yaş gruplarında güvenli ilaç kullanımı en önemli kavramlar arasında yer alır ki bu; sağlanabilecek en fazla etkinlik, ilacın güvenliği, hastaya uygunluğu ve maliyet-yarar ilişkisi gibi parametrelere dayandırılmaktadır. Güvenli ilaç kullanımı yaşlılar açısından çok daha öncelikli bir konudur. Bu nedenle ileri yaş grubuna hizmet veren hekimler ve diğer sağlık çalışanları yaşlılarda güvenli ilaç kullanımı konusuna dikkatle ve özenle yaklaşmalıdırlar. Özellikle düşkün yaşlılarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak; çoklu ilaç kullanımını azaltmanın ve ilaç tedavilerini mümkün olduğunca basitleştirmenin avantajları da göz önüne alınarak yapılacak çalışmalara gereksinim vardır. Keywords : Yaşlanma, Geriatri, Yaşlı, İlaç kullanımı, Çoklu ilaç kullanımı