Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 (Supplement)
İLAÇLARA BAĞLI OLARAK YAŞLILARDA SIK KARŞILAŞILAN ADVERS OLAYLAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları A.D. - Yoğun Bakım Ünitesi, İnciraltı, İzmir İlaçlara bağlı gelişen advers olaylar en sık altmışbeş yaş ve üstü hastalarda görülmektedir. Kronik hastalıkların genellikle bu yaş grubunda daha sık görülmesi bunun başlıca sebeplerindendir. İngiltere'de, gene bu yaş grubu hastaların ortalama iki ilaç kullandığı, 75 yaşın üstünde ise bu ortalamanın 2.5 olduğu bildirilmiştir. Acil servislere başvuran hastalarda en sık görülen ilaçlara bağlı gelişen advers olayların, dermatolojik şikâyetler oluğu ve en sık da alerjik reaksiyonlardan kaynaklandığı belirtilmiştir. İlaç sınıfları arasında en sık advers olay, kardiyovasküler ilaçlar ve antibiyotikler olarak tespit edilmiştir. Keywords : Advers ilaç olayları, Geriatri, Toksisite