Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
ETİK AÇIDAN NASIL KARAR VERELİM? DEMANSLI BİR MALİGN MELANOM VAKASI
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı ANKARA
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı SAMSUN
Bu yazı bir etik konsültasyon bağlamında 80 yaşında, demanslı bir ileri evre malign melanom vakasının etik analizini içermektedir. Vaka ile birlikte Türkiye'de yaşlı bakımı, aydınlatılmış onam uygulaması ve etik konsültasyon konularıyla ilgili bilgi verilmiştir. Türkiye'de yaşlı bakımı konusunda imkanların artırılması ihtiyacı, etik konsültasyonun yararı ve yaygınlaştırılması gerekliliği, aydınlatılmış onam sürecinde aksaklıklar ile sağlık ekibi-aile iletişiminin önemi vurgulanmıştır. Keywords : Etik danışım/konsültasyon, Aydınlatılmış onam, Malign melanom, Geriatri, Türkiye