Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
YAŞLILARDA UYKU BOZUKLUKLARI
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı KONYA Uyku bozuklukları yaşlılarda yaygın ve önde gelen sorunlardan biridir. Bir çok çalışmada yaşlıların yaklaşık %40'ının uyku kalitesinden hoşnut olmadığını ve kronik uyku problemi yaşadığını göstermiştir. Yaşlılarda uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan bazıları; eşlik eden bedensel ve psikiyatrik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, sirkadiyen ritim değişiklikleri, yaşa bağlı uyku değişiklikleri ve birincil uyku bozukluklarıdır. Uyku apne sendromu, huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri, REM uykusu davranış bozukluğu gibi birincil uyku bozukluklarının sıklığı yaşlılarda artar. Uyku bozukluklarından kaynaklanan uyku kaybı gündüz uykululuğuna, süregen yorgunluğa, kaza ve düşme riskinde artmaya neden olur. Uyku bozukluklarının yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi vardır. Yaşlılarda uyku şikayetinin değerlendirilmesinde dikkatli hikaye ve bedensel incelemeye uyku günlüğü eklenmesi gerekir. Altta yatan nedenlerin tedavisi ve ilaç dışı uygulamalar (uyku hijyeni) ilk tedavi tercihi iken bazen benzodiazepin, antidepresanlar gibi ilaçlar gerekebilir. Keywords : Uyku bozuklukları, Yaşlılık