Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
YAŞLANMA FİZYOLOJİSİ VE OLASI TEORİLER
1CLINIC, Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ANKARA
Yaşlanma ve ölümü engelleme konularındaki çalışmalar her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş ve bu uğurda birçok çalışmaya imza atmasına sebep olmuştur. Bütün bunların sonucunda, ilerleyen tıp imkanları dahilinde beklenen insan ömrü hem kadında hem de erkeklerde belirgin olarak uzamıştır. Bütün bunlara rağmen mevcut yaşam beklentisini yeterli görmeyen insanoğlu, yaşlanmanın ve bu sürecin sonunda meydana gelecek olan ölümün sebeplerini, fizyolojisini ve olabilecek alternatif tedavi biçimlerini anlamaya girişmiştir. Bu derlemede, gerek tarihi gerekse de güncel bilgilerimiz ışığında yaşlılığı önlemek yolunda mutlaka kavranması gereken sebepler ve fizyolojik değişiklikler tartışılmaktadır. Keywords : Yaşlanma, Anti-yaşlanma, Ölüm, Hücre ölümü