Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
YAŞLIDA İNTERVERTEBRAL DİSK KALSİFİKASYONU
1Saygı Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İSTANBUL
3Millet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İSTANBUL
Kondrokalsinozis veya intervertebral disk kalsifikasyonu (İVDK) hidroksiapatit veya kalsiyum pirofosfat dihidrat kristallerinin diskin anulus fibrozus ve/veya nukleus pulpozusunda birikmesidir. İVDK görülme sıklığı yaşla ve disk aralığının azalması ile artar. Sırt ağrısı yakınması ile kliniğimize gönderilen 80 yaşındaki kadın olgunun torakal (AP, lateral) radyografilerinde yaygın torasik İVDK mevcuttu. Klinik ve laboratuar testler doğrultusunda olguya dejeneratif disk hastalığı ve İVDK tanısı konuldu. İVDK bazı sistemik hastalıklara ve immobilizasyona eşlik edebilmesine rağmen muhtemelen İVDK'lı yaşlı olgularda en yaygın etkenler, yaşlanma ve intervertebral disk dejenerasyonudur. Keywords : İntervertebral disk kalsifikasyonu, Kondrokalsinozis, İntervertebral disk dejenerasyonu