Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
GÖĞÜS DUVARINA EKTOPİK OLARAK YERLEŞTİRİLEN BİR GÖĞÜS TÜPÜ
Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Tüp torakostomisi tecrübesiz ellerde komplikasyonlara neden olabilecek invazif bir işlemdir. Trafik kazası nedeniyle göğüs tüpü cilt altına yerleştirilen multipl kot fraktürü ve hemopnömotoraksı olan 65 yaşında bir vaka sunulmaktadır.Vakanın ilk tedavisi ve tüp torakostomisi işlemi mahalinde yapılıp hastanemize sevk edildi. Acil serviste çekilen Akciğer grafisi ve diğer muhtemel travma komplikasyonlarını saptamak için çekilen Toraks BT de tüpün göğüs duvarına yerleştirildiği görüldü. Multiple kot fraktürleri ciltaltı amfizemi ve hematom nedeniyle toraks duvarının ballotmanı tüpün ektopik olarak takılmasına neden olabilir. Yaşlı hastalarda künt toraks travmaları sonucu meydana gelen kot kırıkları nedeniyle gençlere göre zaten artmış olan morbidite ve mortalite dikkate alınarak tüp torakostomisi esnasında olabilecek ek komplikasyonlara dikkat edilmelidir. Keywords : Göğüs tüpü, Komplikasyon, Hemopnömotoraks