Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
GERİATRİK ANESTEZİ
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği İSTANBUL Anestezi ve cerrahi tekniklerin ilerlemesi ile birlikte daha çok sayıda yaşlı hastaya majör elektif ve acil cerrahi hizmeti sunulmakta ve bu nedenle yaşlıların yaşam süreleri daha da artmaktadır. Yaşla birlikte görme, işitme, dokunma, tat alma, ağrı ve ısı gibi tüm uyaranların eşik değerinde bir artış görülür. Yaşla birlikte parasempatik tonusun, beta reseptör duyarlılığının ve kalp damar elastikiyetinin azalması, kardiyovasküler sistemde görülen temel değişikliklerdendir. Akciğer dokusunun esnekliğinin azalması alveollerin aşırı distansiyonuna ve küçük havayollarının kollapsına yol açar. Böbrek kan akımı ve böbreğin kitlesi yaşla azalır. Geriatrik bir olgunun pre-anestezik değerlendirilmesi sırasında; anestezi uygulaması ve perioperetif dönemde yaşayacakları hakkında hasta bilgilendirilmeli, premedikasyon ve anestezi yöntemi ile ilgili seçim yapma şansı tanınmalı. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişikler hastanın ilaçlara verdiği farmakokinetik ve farmakodinamik yanıtın değişmesine neden olur. Preoperatif görüşme, hastadaki anesteziyolojik ve algolojik problemlerin belirlenmesi ve bunlara uygun bir postoperatif ağrı tedavisinin planlanması için gerekir ve akut ağrının belirgin özelliği olan hasta korkusunun azaltılması açısından önem taşır. Keywords : Geriatrik anestezi