Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 2
Kolorektal Kanser Cerrahisi Yaşlı Hastalarda Güvenlidir
Cem TERZİ, Selman SÖKMEN, Sedat KARADEMİR, Feyzullah UÇMAK, Güneş KARAEGE, Mehmet FÜZÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
Kolorektal kanserli hastaların büyük çoğunluğu tanı konulduğunda 65 yaşın üstündedir. Bu çalışmada, kolorektal kanser cerrahisinde karşılaşılan morbidite ve mortalitenin hasta yaşı ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Kolorektal kanser nedeniyle rezeksiyon yapılan 318 hastaya ait kayıtlar retrospektif incelendi. 65 yaş altında ve üstünde olan hastalar iki gruba ayrılarak mortalite ve morbiditeye etki edebilecek, eşlik eden hastalıklar, anestezi riski, operasyonun acil yada elektif olarak yapılmış olması gibi faktörler açısından karşılaştırıldı. 186 hasta 65 yaşından küçük ve 132 hasta 65 hasta yaşında veya daha büyüktü. Genç grupta yer alan hastaların %83'ü, yaşlı hastaların %68'i düşük anestezi riski taşıdı (p<0.01). Eşlik eden hastalıklarla, genç hasta grubunda %20, yaşlı hasta grubunda %43 oranlarında karşılaşıldı (p<0.001). Her iki grupta en sık karşılaşılan komplikasyon yara yeri enfeksiyonuydu (%11 ve %11, p= 0.87). Anastomoz kaçağı oranları her iki grupta düşük; genç hastalarda %4 ve yaşlı hastalarda %5 idi (p=0.76). Serinin toplam mortalite oranı %2.5 olarak gerçekleşti. Genç ve yaşlı gruplar arasında morbidite ve mortalite oranları açısından anlamlı fark bulunmadı (%25, %26; p=0.81, %5, %3; p=1.0000). Cerrahinin yaşlı kolorektal kanserli hastalarda güvenli olarak uygulanabileceği sonucuna ulaşıldı. Keywords : Kolorektal cerrahi, Yaşlı hasta, Mortalite, Morbidite