Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
İŞİTME CİHAZI PERFORMANSLARININ OBJEKTİF ANALİZİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, ANKARA Giriş: Bu çalışmada analog işitme cihazlarının performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya kullandığı analog işitme cihazından şikayetçi olan hastalar dahil edilmiştir. Cihaz kullanımı için teknik yardım ve eğitim desteği ile şikayetleri giderilen hastalar çalışma dışında tutulmuştur. İşitme cihazlarının performansları objektif olarak işitme cihazı invitro kazanç analizleriyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sağladıkları frekans cevapları ve maksimum kazançlara bakıldığında bütün hastaların işitme cihazları yetersiz bulunmuştur. Hem subjektif hem de objektif yöntemlerle seçilen yeni işitme cihazlarıyla yüksek performans elde edilmiştir. Takip dönemi boyunca yeni işitme cihazından şikayet eden hasta olmamıştır.

Sonuç: İnvitro işitme cihazı analizleri ve kazanç ölçümleri pratik ve objektif değerlendirme yöntemleridir. Bu analiz ve ölçümler ülkemizdeki rutin odyolojik uygulamalar arasındaki yerini almalıdır. Keywords : Sensörinöral işitme kaybı, İşitme cihazı, İşitme cihazı invitro kazanç ölçümleri