Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN “YAŞLI BİREYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM MODÜLÜ”NÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ADANA
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ADANA
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, ADANA
6Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
7Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ADANA
8Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ADANA
9Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
10Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, ADANA
Giriş: Yaşlı nüfusun artması ile birlikte yaşlı sağlığı ile ilgili eğitimler birçok tıp fakültesinin müfredatında yer almaya başlamıştır. Bu makalenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk kez uygulanan “Yaşlı Bireye Multidisipliner Yaklaşım Modülü” ile ilgili öğrenci ve eğiticilerden alınan geribildirimleri değerlendirmektedir.

Gereç ve Yöntem: Modül, Haziran 2007'de, 3.sınıf öğrencilerine uygulanmış ve modüle katılan 26 eğitmen ve 163 öğrenciden geribildirimler alınmıştır.

Bulgular: Öğrencilerden alınan kapalı uçlu geribildirimlerin ortalaması 3.8±0.5 (5 üzerinden), eğitimcilerden alınan kapalı uçlu geribildirimlerin ortalaması ise 4.0±0.5 bulunmuştur. Eğiticilerin açık uçlu geribildirimlerinde, modülün yararlı olduğu ifade edilmiş ve bundan sonraki uygulamalar için ek önerilerde bulunulmuştur. Öğrencilerin açık uçlu geribildirimlerinde ise modülün genel olarak yararlı olduğu ancak ders yılı sonunun zamanlama açısından uygun olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç: İlk kez uygulanan bu modülün olumlu yönleri olduğu kadar geliştirilmesi gereken yönleri de bulunmaktadır ancak böyle bir modülün, her yıl alınacak geribildirimler ışığında geliştirilmesinin yarının hekimleri olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin, yaşlı bireylere yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Keywords : Yaşlı, Modül, Geribildirim, Tıp eğitimi