Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
YAŞLILAR TARAFINDAN KULLANILAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SİVAS Giriş: Dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfus gittikçe artmaktadır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) Komuta Merkezi 2006 kayıtları incelenerek bu hizmetlerden yararlanan 65 yaş ve üstü kişilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri, 112 Acil Sğlık Hizmetleri (ASH) Komuta Merkezi 2006 kayıtlarından elde edilmiştir. Veriler daha sonra yaş, cinsiyet, başvuru saatleri, mevsim, tanı ve sonuçlarına göre sınıflandırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 14.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Sivas'ta 2006 yılında 112 acil sağlık hizmetlerine 6.782 başvuru yapılmıştır. Tüm başvuruların 1.507'sini (%22.2) 65 yaş ve üzeri kişiler oluşturmuştur. 112 ASH'nin kullanım oranı 65 ve üstü yaş grubunda en sıktır (30/1.000/yıl). Başvurular en sık olarak Ocak ayında, kış mevsiminde ve anlamlı olarak 10:00-12:00 saatleri arasında olmaktadır (p<0.001). Çalışmamızda kardiyolojik problemler ilk sırada (%27.3) yer alırken bunu solunum sistemi hastalıkları (%13.8) ve nörolojik hastalıklar (%13.4) takip etmektedir. Hastaların %85.6'sı hastaneye sevk edilmiştir.

Sonuç: Çalışma sonuçları Sivas'ta, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yaşlılar tarafından sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin planlanmasında gittikçe artış gösteren yaşlı nüfusun etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Yaşlı, Acil, Ambulans, 112