Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
YAŞLILIKTA GÖRÜLEN KAYGI BOZUKLUKLARI: GENELLENMİŞ KAYGI BOZUKLUĞU
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ANKARA Yaşlılarda en sık görülen psikolojik bozukluklar arasında bir kaygı bozukluğu olan Genellenmiş Kaygı Bozukluğu (GKB) yer almaktadır. GKB en az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı kaygı ve üzüntü duyma, kişinin bu üzüntüsünü kontrol etmeyi zor bulması ile tanımlanmaktadır. Bu bozukluk yaşlılarda yaşam kalitesini, yeti yitiminin artması gibi bazı özellikleri olumsuz etkilemekte ve ciddi oranda yüksek sağlık harcamalarına neden olmaktadır. Bu gözden geçirme çalışmasında yaşlı popülasyonunda Genellenmiş Kaygı Bozukluğu'nun epidemiyolojisi, kavramsal açıdan gençlerde görülen kaygı bozukluklarından farkları, risk faktörleri ve tedavileri gözden geçirilecektir. Ayrıca yaşlılıkta kaygı semptomlarını değerlendirmek amacı ile kullanılan ölçüm araçlarından söz edilecektir. Keywords : Yaşlılık, Kaygı, Genellenmiş kaygı bozukluğu