Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ BİR HASTADA GELİŞEN OSTEOMYELİTİS: VAKA RAPORU VE LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
1 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ANKARA
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı ANKARA
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı ANKARA
Kronik myeloid lösemi (KML), osteomyelit ve kronik periodontal hastalıklar, ileri yaştaki bireyleri daha fazla etkilemektedir. Bu hastalıkların, birbirlerini üzerine de olumsuz yönde, dolaylı ve dolaysız etkileri vardır. KML, bir kök hücre hastalığıdır ve genellikle enfeksiyon sıklığında artış, generalize dişeti büyümesi ve dişeti kanaması ile seyretmektedir. Bu bulgular hastalığın erken dönem belirtileri olabilir. Kemik ve kemik iliğinin inflamasyonu olan osteomyelitis, vasküleritede azalmaya ve osteosit yıkımına neden olmaktadır. Hastalığın klinik görüntüsü ve ilerlemesi, etken mikroorganizmaya ve hastanın bu mikroorganizmaya karşı direncine bağlıdır. Yaşlı hastalarda osteomyelitisin farklı formlarının görülmesinin nedeni, sürekli olarak bozuk olan konak savunma sistemidir. Bu olgu sunumunda, şiddetli dişeti kanaması nedeni ile kliniğimize konsültasyon amacıyla yönlendirilen 83 yaşındaki erkek anlatılmaktadır. Yapılan muayenede, hastanın sağ alt ikinci molar dişinin, bukkal yüzeyinde kontrol edilemeyen dişeti kanaması mevcuttu. Söz konusu diş çekilerek, enfekte bölge kürete edildi. Klinik bulgular ışığında konulan osteomyelit teşhisi, BT ve patolojik değerlendirmelerle doğrulanırken, aynı örneklerde yapılan laboratuvar tetkiklerle hastaya KML teşhisi konuldu. Yaşlı bireylerde, tedavi prosedürleri, ikincil enfeksiyonları ve komplikasyonları en aza indirmek amacıyla bireysel olarak oluşturulmalıdır. Hastalar, herhangi bir şikayetlerinin tedavisi için hastanelere başvurduklarında, hekimleri tarafından uzman diş hekimlerine yönlendirilmeli ve kümülatif olarak ortaya çıkabilecek dental ve periodontal sorunları erken teşhis ve müdahale ile önlenmelidir. Keywords : Kronik myeloid lösemi, Osteomyelitis, Yaşlanma, Abse