Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 3
YAŞLI HASTADA ROSİGLİTAZONA BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ
Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, AYDIN Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan thiazolidinedionlar (TZD), kalp yetmezliği (KY) ve olasılıkla akut miyokard infarktusu riskinin artması ile ilişkilidir. Bununla birlikte TZD kullanımına bağlı kardiyovasküler yan etkiler net değildir. Yetmişdört yaşındaki uzun dönem diabetes mellituslu obes kadının gliklazid 90 mg/gün tedavisine rosiglitazon 4mg/gün eklendi, dozu 1 ay sonra 8 mg/güne çıkıldı. Kalp yetmezliği öyküsü yoktu, egzersiz toleransı iyiydi. Rosiglitazon başlanmasından bir ay sonra kilo aldı ve KY gelişti. Rosiglitazon kesildi ve diuretik (furosemid 40mg/gün) tedavisinden sonra ödem çözüldü. Rosiglitazon kullanımı, kardiyak hastalık ya da KY öyküsü olmadan da KY, pulmoner ödem nedeni olarak ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Sağlık çalışanları TZD ve kardiyomyopati ilişkisini akla getirmelidir. Keywords : Rosiglitazon, Kalp yetmezliği