Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
YAŞLILARDAKİ HİPERTANSİYONDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı ANKARA Yaşlılardaki hipertansiyon gerek patogenezi, gerekse de tanı ve tedavisindeki farklılıklar nedeniyle populasyonun diğer kesimlerindeki hipertansiyondan farklılıklar gösteren özel bir patolojik süreçtir. Son yıllarda, hipertansiyonun tanı ve tedavisindeki güncel gelişmeler, yaşlılardaki hipertansiyonun yeniden gözden geçirilmesini ve bu konudaki bilgimizin güncellenmesini zorunlu kılmıştır. Avrupa Kardiyoloji ve Hipertansiyon cemiyetlerince 2007'de yayınlanan ve ülkemizde de geçerli kabul edilen son hipertansiyon kılavuzlarına göre, ciddi bir kardiyovasküler risk faktörü olan hipertansiyon, diğer risk faktörleriyle birlikte değerlendirilip, hastanın ‘total kardiyovasküler riski' hesaplanmalıdır. Hipertansiyon tedavisi bu parametreye bağlıdır. Bu tedavi yaşlıya özgü olup, kişiler arasında, esas olarak total kardiyovasküler risklerindeki farklılıklardan kaynaklanan önemli tedavi farklılıkları olabilmektedir. Geriyatrik populasyonda bu bilgilerin doğru biçimde uygulanması, morbidite, mortalite ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Keywords : Hipertansiyon, Yaşlılık, Kılavuz