Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
BAKICILARIN SESİ; YAŞLILAR VE BAKICILIK HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARI
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı İSTANBUL
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İSTANBUL
Giriş: Yaşlı bakımı özel bilgi ve yaklaşım gerektirmesine rağmen genellikle aile bireyleri veya informal bakıcılar tarafından verilmektedir. Bu çalışmada, yaşlılara hizmet veren bakıcıların yaşlılar ve bakıcılık konusundaki düşünce, algı, tutum, duygulanım ve sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Niteliksel yöntemle yapılan araştırmada bir gözlemci ve bir görüşmeci tarafından, yapılandırılmış iki odak grup görüşmesinde 10 bakıcı ile görüşülmüştür. Görüşmeler kaydedilmiş ve birebir transkriptleri yazılmıştır. İki araştırmacı transkriptlerdeki ifadeleri bağımsız olarak kodladıktan sonra bu kodlar üzerinde uzlaşarak listeler oluşturmuş, benzer kodlar aynı tema altında toplanmıştır.

Bulgular: İfadeler; işe başlama nedenleri; bakıcının nitelikleri ve iş kapsamı; bakıcılık yaparken hissettikleri; karşılaştıkları zorluklar ve desteğe ihtiyaç duydukları alanlar olmak üzere 5 ana tema altında gruplanmıştır. Yaşlı bakımı işinin seçilmesinde maddi gereksinim ön plandadır. Bakıcılar işlerini tanımlarken yaşlının gerek sağlık gerekse günlük bakımlarından sorumlu olduklarını belirtmişlerdir. Yaşlıların sağlıkları ile ilgili görevlerini yerine getirdiklerinde sevindiklerini bildiren bakıcıların en önemli güçlükleri yaşamlarının, bakımından sorumlu oldukları kişiye bağımlı olmasıydı. Öncelikli gereksinimleri ise eğitim, psikolojik ve fiziksel yardım konularıydı.

Sonuç: Genellikle aile bireyleri tarafından yapıla gelen yaşlı bakımı, yakın gelecekte tercih edilen ve eğitimle desteklendiği takdirde zorlukları azalabilecek olan yeni bir hizmet alanıdır. Bakıcıların görevlerini sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları, sağlıklı olma halinin sürekliliği, psikolojik ve eğitsel destekler karşılanmaya çalışılmalı yeni stratejiler geliştirilmelidir. Keywords : Yaşlı sağlığı, Geriatri, Bakım, Bakıcı, Niteliksel, Gereksinimler