Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
LOMBER SİNOVİAL KİST
1Artvin Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği ARTVİN
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Beyin Cerrahi Kliniği ANKARA
Sinovial kist; nadir izlenen dejeneratif bir lezyon olup genellikle ileri yaşlarda oluşur. Spinal kolondaki dejenerasyona bağlı olarak diğer vertebral seviyelerde değişen derecelerde gelişen lomber spondiloz bu patolojiye eşlik edebilir. Altmış beş yaşında erkek olgu nörojenik intermittan kaldikasyo bulguları ile başvurdu. Nörolojik muayenede radiküler bulgular saptandı. Lomber MRG'de sinoviyal kist ve lomber spondiloz tespit edildi. Sinovial kist eksizyonu ile birlikte spondiloz için dekompresyon cerrahisi yapıldı. Olgunun altı ay sonraki kontrolünde semptomları düzelmiş olup, konvansiyonel ve dinamik lumbosakral grafilerinde radyolojik instabilite izlenmedi. Bu bulgular ışığında preoperatif spondilolistezis izlenmeyen synovial kist ve lomber spondiloza bağlı semptomatik olgularda stabilizasyonsuz uygulanacak kist eksizyonu ile birlikte dekompresif cerrahinin uygun tedavi olacağı kanaatindeyiz. Keywords : Lomber sinovial kist, Lomber spondiloz, Radikülopati, Cerrahi