Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
BİR HUZUREVİNDE YAŞAYAN VE BİLİŞSEL BOZUKLUĞU OLMAYAN YAŞLILARIN UYKU DÜZENİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Aysun BABACAN GÜMÜŞ1, Esra ENGİN2, Gönül ÖZGÜR2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ÇANAKKALE
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İZMİR
Giriş: Bu araştırmanın amacı, huzurevinde yaşayan ve bilişsel bozukluğu olmayan yaşlıların uyku düzeni özelliklerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma İzmir Zübeyde Hanım Gürçeşme Huzurevinde 132 yaşlı birey arasında yapılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formu ile toplanmıştır.

Bulgular: “Uykuya daldıktan sonra sık sık uyanma” (%58.3), “uyandıktan sonra kendini uykulu/ dinlenmemiş hissetme” (%56.1), “uyandıktan sonra şekerleme yapma” (%56.0), “uyandıktan sonra tekrar uyumakta güçlük çekme” (%49.3) ve “uykuya dalmakta güçlük çekme” (%47.8), yaşlıların sıklıkla yaşadığı sorunlar olarak saptanmıştır. Yaşlıların uyku düzeni özelliklerinin cinsiyet (t=4.643, p<0.01), fizik sağlık algısı (F=9.621, p<0.01), ruhsal sağlık algısı (F=9.045, p<0.01), fiziksel yakınmalar için ilaç kullanma durumu (t=2.776, p<0.05), uyku kalite algısı (F=63.540, p<0.01) ve huzurevinde isteyerek kalma durumuna göre (t=-2.468, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: Huzurevinde yaşayan yaşlıların uykuya dalma, uykuyu sürdürme ve şekerleme yapma ile ilgili sorunları olduğu saptanmıştır. Keywords : Yaşlı, Huzurevi, Uyku düzeni özellikleri