Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 3
Yaşlılıkta Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi
M. Zeki KARAGÜLLE, Mine KARAGÜLLE
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı-İstanbul "Dünyamızın ileri yaşlı nüfusu giderek çoğalmakta ve beklenen yaşam süresi de giderek yükselmektedir. 100 yaşın üzerindeki dünyalı sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Japonya'da bu milenyumun başında doğan bebeklerin bir kısmı için milenyumun ikinci yüzyılına erişmek hayal olmayabilecektir. Ülkemizde de iki binli yılların ilk yüzyılında 65 yaş üstü popülasyonda hatırı sayılır bir artış yaşanacaktır. Dolayısıyla, yaşlılık, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal ve medikal bir olgu ve sorun olarak yeni bin yılda daha da ön plana çıkacaktır. Yaşlı nüfusun yaşam kalitesini korumak, disabilite oranlarını düşürmek ve yaşlılıkta belirginleşen sağlık sorunlarıyla başa çıkmak görevi toplumların önündedir. Balneoterapi ve kaplıca tedavisi, küratif, preventif ve rehabilitatif amaçlarla kullanılan geleneksel ve ""yaşlı"" yöntemler olarak günümüzde varlıklarını sürdürmektedir. Balneoterapi'de mineralli ve termal sular, peloidler ve gazlar gibi doğal faktörler banyo, içme ve inhalasyon yöntemleriyle kullanılmaktadır. Kaplıca tedavisi ya da kaplıca küründe ise, balneoterapinin yanında, klimaterapi, hidroterapi, egzersiz tedavisi, masaj, diyet, psikoterapi, fitoterapi, gevşeme yöntemleri, fizik tedavi vb. bir dizi komplementer ve alternatif yöntemler de kullanılmaktadır. Balneoterapi ve kaplıca tedavisi hemen hemen tüm sistem hastalıklarında, özellikle kronik seyirli olanlarında konvansiyonel tedavi yöntemlerini tamamlayıcı ve destekleyici anlamda endikasyon bulabilmektedir. Balneoterapi ve kaplıca tedavisi yaşlılarda olanaklı ve yararlı mıdır? Riskleri ve zararları olabilir mi? Yaşlılarda kaplıca tedavisinin özellikleri ya da farklılıkları var mıdır? Bu yazının amacı bu sorulara eldeki bilimsel bilgiler ışığında yanıtlar oluşturmaktır." Keywords : Geriartri, Balneoloji, Kaplıca Tedavisi, Klimaterapi, Rehabilitasyon