Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
SERVİKAL SPONDİLOZA BAĞLI MİYELOPATİ VE SEREBROVASKÜLER OLAY: İKİ AYRI HASTALIĞIN KLİNİK BİRLİKTELİĞİ
Ebru ALEMDAROĞLU, Halil UÇAN
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA Servikal spondiloza bağlı miyelopati ve serebrovasküler olay (SVO) klinik pratikte bazen birlikte karşımıza çıkabilen hastalıklardır. Her ikisi de, üst motor nöron bulguları, yürümede zorluk, üst ekstremitede fonksiyon bozukluğu ile karşımıza çıkabilmektedir. Servikal spondiloza bağlı miyelopatilerde cerrahi uygulama faydalı olabilmekteyken, serebrovasküler olay ise bir kez yaşandığında hastanın gelecekteki yaşam süreci için bir risk faktörü oluşturur. Her iki tablonun da tanısı konulmalıdır. SVO risk faktörleri değerlendirilmeli, önlenebilir risk faktörleri tedavi edilmelidir. Bu makalede geriatrik yaş grubunda görülebilen bu iki nörolojik hastalığın olası birlikteliğine ve bu durumun klinik pratikte neden olabileceği karışıklığa değinmek amacıyla tanı ve tedavi süreçlerinin bir bölümü kliniğimizce yürütülmüş üç olgu sunulmuştur. Keywords : Servikal spondiloz; Miyelopati; Serebrovasküler olay; Hemipleji