Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
SEREBROVASKÜLER HASTALIK EPİDEMİYOLOJİSİ VE RİSK FAKTÖRLERİ- DÜNYA VE TÜRKİYE PERSPEKTİFİ
Şerefnur ÖZTÜRK
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği ANKARA Serebrovasküler hastalıklar dünyada ve ülkemizde toplum sağlığı için giderek daha fazla önem kazanan hastalık grubunu oluşturur. Dünyada ikinci sırada ölüm nedeni olarak bildirilen serebrovasküler hastalıklar Türkiye'de de toplam ölümler içinde %15 sıklığı ile ikinci sıradadır. Sağlıklı kaybedilen yıl sayısı (Disability Adjusted Life Years) (DALY) hesaplamalarında da serebrovasküler hastalıklar Türkiye'de %5.9 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Hemorajik strok hızının Avrupa ülkelerinden daha yüksek düzeylerde (%17-29) ortaya çıktığı gözlenmektedir. Risk faktörlerinin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde artış göstermekte ve gelecek için serebrovasküler olay insidans ve prevalans tahminleri, bu hızların daha da yükseleceğini göstermektedir. Ülkemizde risk faktörlerine atfedilen ölüm sayısı ve DALY değerleri hipertansiyon (39731; %3.3), sigara (21317; %3), obezite (11109; %1.4), hiperkolesterolemi (7802; %1), inaktivite ve yetersiz sebze meyve tüketimi (17409: %1.7) için önemli düzeylerdedir. Serebrovasküler hastalıklarda değiştirilebilir risk faktörlerinin modifikasyonu ile önemli ölçüde ölüm ve sakatlık azaltılabilmektedir. Mevcut epidemiyolojik veriler serebrovasküler hastalıklardan etkin korunma stratejilerini oluşturmada kullanılmalı ve toplum bilinci oluşturulmalıdır. Keywords : Serebrovasküler hastalıklar; İnme; Prevalans; İnsidans; Epidemiyoloji; Türkiye