Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA KORONER ARTER HASTALIĞI
Barış İKİTİMUR, Bilgehan KARADAĞ, Zeki ÖNGEN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Yaşlanma ile birlikte koroner kalp hastalığı insidansı artmaktadır. Koroner arter hastalığının (KAH) neden olduğu ölümlerin çok büyük bir kesimini 65 yaş üstü kişiler oluşturmaktadır. Yaşlılarda koroner arter hastalığının tedavisi ile hem mortalite ve morbiditede azalma, hem de daha nitelikli yaşam elde edilmesi hedeflenmektedir. Koroner arter hastalığının ileri yaştaki tedavisi, daha genç hastalardaki tedaviye kıyasla özen gösterilmesi gereken bazı noktalar içermektedir. İleri yaştaki KAH vakalarına klinik çalışma ve kılavuzların ışığında, kanıta dayalı tedavi verilmesi ve hastaların yarar görebilecekleri tedavi opsiyonlarından mahrum bırakılmamalarına özen gösterilmesi uygun olacaktır. Keywords : Koroner arter hastalığı; Yaşlı