Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA VENTRİKÜLER ARİTMİLER
Hüseyin Uğur YAZICI, Bülent GÖRENEK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Yaşlılarda ventriküler aritmiler gençlerden daha sık görülür. Yelpazenin bir ucunda genellikle asemptomatik olan ventriküler erken vurular varken diğer ucunda ise tedavi edilemediği takdirde ölümle sonuçlanan ventrikül fibrilasyonu vardır. Altta yatan kalp hastalığı varlığında ventriküler aritmiler artmış ani kardiyak ölüm riski ile beraberdir. Asemptomatik ya da hafif semptomlara neden olan ventriküler erken vurular ve sürekli olmayan ventrikül taşkardisinin tedavisi yapısal kalp hastalığı dışlandıktan sonra hastanın endişelerinin ve muhtemel hazırlayıcı faktörlerin giderilmesinden ibarettir. Semptomlar devam ediyor ve rahatsız edici nitelikte ise beta bloker bir ilaçla tedavi genellikle yeterlidir. Sürekli ventrikül taşikardisi ve ventrikül fibrilasyonunun tedavisi, akut olarak sonlandırılmaları ve uzun dönemde ani kardiyak ölümün önlenmesine yönelik olmalıdır. Ani kardiyak ölümlerin yaklaşık üçte ikisi yaşlılarda görülür ve çok büyük kısmı ventriküler taşiaritmilere bağlıdır. Ani kardiyak ölüm riski yüksek olan hastalarda altta yatan kalp hastalığının etkin tedavisi ve implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör implantasyonu ile tedavi mortaliteyi azaltır. Keywords : Yaşlı; Aritmi; Ölüm; Ani