Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA MİTRAL KAPAK HASTALIĞIN YÖNETİMİ
Şule KORKMAZ
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Sıhhiye, ANKARA Mitral kapak hastalıkları (MKH) 65 yaşın üzerindeki bireylerde morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden birisidir. Mitral kapak hastalıklarının etyolojisi, fizik bulguları ve hastalığın doğal seyri gençler ve yaşlılar arasında farklı olabilir. Değişik invaziv olmayan kardiyak işlemler ile birlikte klinik değerlendirme, yaşlı hastalarda anormal semptom ve bulguların nedeni olarak mitral kapak anormalliklerinin saptanmasında önemlidir. Mitral kapak anormalliklerinin erken dönemde belirlenmesi 65 yaşının üzerindeki bireylerde de mitral kapak tamiri ve replasmanı ile kısa ve uzun dönem sonuçların iyileşmesi nedeniyle önemlidir. Keywords : Mitral kapak; Yaşlı