Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA İNFEKTİF ENDOKARDİT
Nesligül YILDIRIM
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK Yaşlı hastalarda infektif endokardit (İE) insidansı giderek artmaktadır. Bu artıştan özellikle yaşlılarda sık görülen valvüler dejenerasyonlar ve gençlere kıyasla daha fazla uygulanan girişimsel tedavi yaklaşımları ve protez kalp kapakları sorumlu tutulmaktadır. Etken mikroorganizma sıklıkla gastrointestinal sistemden köken almakta, kolon hastalıkları ile ilişkili olan Grup D Streptekoklar en fazla karşılaşılan İE patojeni olarak ön sıralarda yer almaktadır. Klinik belirti ve bulgularının atipik olmasına bağlı olarak tanı gecikebilmekte ve prognoz genellikle kötü olmaktadır. Keywords : İnfektif endokardit; Yaşlı