Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA KARDİYOMİYOPATİLER
Ayşen AĞAÇDİKEN AĞIR
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ Kardiyomiyopatiler yaşlılarda kalp hastalıklarının önemli bir nedenidir. Kardiyomiyopatilerin klinik özellikleri ve seyirleri yaşlı ve genç hastalarda farklılıklar gösterebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati yaşlılarda sıktır ve sol ventrikül yapısında yaşlanma ile meydana gelen değişiklikler patolojik ve fizyolojik durumların ayırt edilmesini güçleştirebilir. Yaşlı hastalarda genç hastalara göre prognoz daha iyidir. Dilate kardiyomiyopati de yaşlılarda sıklıkla görülür ve genç hastalara göre daha kötü prognoza sahiptir. Yaşlılarda dilate kardiyomiyopati tedavisi sıklıkla daha zordur. Diyastolik disfonksiyonla seyreden restriktif kardiyomiyopati yaşlı hastalarda kalp yetersizliğinin bir nedeni olarak daha çok tanı almaktadır. Ventriküler noncompaction ise oldukça nadir bir durumdur. Çoğu zaman tanı çocukluk çağında konsa bile, literatürde 70 yaş üstü tanımlanmış olgu sunumları vardır. Bu derlemede yaşlı hastalarda primer kardiyomiyopatilerin klinik özellikleri özetlenmiştir. Keywords : Kardiyomiyopati; Yaşlı