Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER İLAÇLARIN ETKİLEŞİMİ VE YAN ETKİLERİ
Bahadır KIRILMAZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ÇANAKKALE Yaşlı populasyonda kardiyovasküler sistem hastalıkları yüksek oranda görülmekte ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. İlerleyen yaşla birlikte organ sistemlerinde olan fizyolojik değişikliklerle beraber, yandaş hastalıklar ve kullanılan ilaç sayısının artışı sonucu ilaç yan etkileri ile ilaç etkileşimleri daha sık olarak izlenmektedir. Bu nedenle yaşlı hastalarda rasyonel ilaç seçimi ve reçete edilen ilaçların olası etkileşimlerinin göz ardı edilmemesi gereklidir. Keywords : Yaşlı; Kardiyovasküler sistem; İlaç etkileşimleri