Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLIDA KALP CERRAHİSİ
Ali KUTSAL
Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA Batı toplumlarında koşulların giderek daha iyileşmesine bağlı olarak ortalama yaşam süresi de uzamakta ve 70 yaş ve üzerinde birçok insan koroner arter hastalığı ve dejeneratif kalp damar hastalıkları nedeni ile ameliyat edilmektedir. İleri yaş fizyolojik rezervlerde azalma ile birlikte birçok risk faktörünü de bir araya getirmektedir. Bu nedenle yaşlılarda perioperatif mortalite ve morbiditeyi artıracak risk faktörleri iyi araştırılmalı ve hastalar ameliyata en iyi şekilde hazırlanmalıdır. Günümüzde yaşlılarda koroner bypass, kapak ve reoperasyonlar çok iyi sonuçlar ile uygulanabilmektedir. Ancak yaşlılarda medikal ve cerrahi tedavi açısından kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır.Koroner arter hastalığı için anjioplasti ve/veya stent ile bypass cerrahisi, tek veya iki damar hastalarında anjioplasti ile çalışan kalpte bypass cerrahisi; cerrahi uygulanan hastalarda ise çalışan kalpte veya minimal invazif yöntemlerle yapılan ameliyatların uzun dönem sonuçlarının ortaya konulduğu çalışmalar yapılmalıdır. Off pump yöntemlerin uzun dönem sonuçlarının ve kalp akciğer makinesi kullanılarak yapılan konvansiyonel ameliyatlara göre varsayılan üstünlüklerinin randomize çalışmalar ile ortaya konulması gerekmektedir.Buna karşılık halen yapılan çalışmalar göstermiştir ki hiçbir hasta kardiyak cerrahi açıdan çok yaşlı değildir ve iyi seçilen hasta gruplarında ameliyatlar başarılı sonuçlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Keywords : Cerrahi; Kalp; Yaşlılık