Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
OSTEOPOROZDA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN AĞRI, SPİNAL MOBİLİTE, LORDOZ VE KİFOZ AÇILARI ÜZERİNE ETKİLERİ: PİLOT ÇALIŞMA
Ender ANGIN1, Zafer ERDEN2
1KKTC Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi LEFKOŞA
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı postmenopozal osteoporozlu kadınlarda uygulanan grup egzersizlerinin ağrı şiddeti, spinal mobilite, lordoz ve kifoz açıları ile kas kuvveti üzerine etkilerini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma yaşları 48–67 yıl arasında değişen 31 postmenopozal osteoporotik kadın üzerinde gerçekleştirildi. 16 kadın egzersiz grubu, 15 kadın ise kontrol grubu olarak alındı. Olguların KMY (DEXA-T değeri), ağrı şiddeti (VAS) ve lokalizasyonu, spinal mobilite, lumbal lordoz ve torokal kifoz açıları (flexi-ruler), M. Rectus abdominis ve sırt ekstansör kas kuvveti değerlendirildi. Grup egzersiz programı haftada 3 gün olmak üzere 21 hafta boyunca fizyoterapist eşliğinde yaptırıldı. Olgular egzersiz programı öncesinde ve sonrasında değerlendirildi.

Bulgular: Egzersiz grubunun T skorları, kas kuvveti ile spinal mobilite değerlerinde artış görülürken, lumbal lordoz, torokal kifoz açıları ve ağrı şiddetinde azalma görüldü (p<0.05). Kontrol grubunun T skorları ve torokal kifoz açılarında artış görüldü (p<0.05). Egzersiz grubunda kontrol grubuna göre tüm parametrelerde anlamlı gelişmeler olduğu bulundu (p<0.05). Egzersiz grubunda tüm bölgelerdeki ağrı yüzdelerinde azalma kaydedildi.

Sonuç: Osteoporotik kadınlarda egzersiz eğitimi ağrının azaltılmasında spinal mobilite ve kas kuvvetinin artırılmasında ve postüral düzgünlüğün sağlanmasında oldukça önemlidir. Keywords : Osteoporoz; Ağrı; Spinal mobilite; Egzersiz