Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
YAŞLANMAYA KARŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Hernando RAFAEL
Universidad Nacional Autònoma de Mèxico Neurosurgeon, MEXICO CITY, MEKSİKA Büyüme hormonu (GH) sekresyonunda yaşla birlikte azalma olduğunu 80'lerden bu yana biliyoruz. Ancak, 61 yaş üzeri kişilerde GH uygulanmasından sonra gençleşme olduğunu, Temmuz 1990'da ilk kez Rudman ve meslektaşları bildirmişlerdir. O tarihten bu yana, yaşlanmaya karşı dört tedavi yöntemi kullanılmıştır: 1) eksojen GH uygulanması; 2) eksojen büyüme hormonu salgılayıcı hormon (GHRH) uygulanması; 3) sekretagog ürünleri uygulanması ve son olarak 4) hipotalamus revaskülarizasyonu. Hepsinin kullanımıyla, gençleşme açıkça gözlenmektedir ancak farklı derecelerdedir. Yaşlanma süreci, hipotalamusun arkuat nükleusunda, supraklinoid karotis aterosklerozuna bağlı iskemi nedeniyle başlayan bir hastalıktır. Keywords : Yaşlı; Arkuat nukleus/patoloji; Hipotalamus/patoloji; Omentum/transplantasyon