Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
EVDE YAŞAYAN YAŞLI HASTALARDA KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN BİLİŞSEL PARÇASININ ÖNEMİ
F. Figen AYHAN, Esma CECELİ, Mine USTA, Deniz KURULTAK, Pınar BORMAN
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA Giriş: Bir yaşlı hasta örnekleminde ko-morbidite, kendiliğinden-bildirilen yeti kaybı, bilişsel durum, sosyo-ekonomik göstergeler, beslenme durumu, ve ruhsal konuları içeren kapsamlı geriatrik değerlendirme protokolü uygulamayı ve aynı değişkenleri orta-yaşlı hastalarda kontrol etmeyi amaçladık. Aynı zamanda, yaşlı hastalarda bilişsel ve beslenme düzeylerini ölçmeyi ve işlevsel azalmanın belirleyicisini saptamayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Rastgele atanan ve evde yaşayan 137 geriatrik ve orta yaşlı katılımcı çalışmaya alındı. Tüm olgulara kapsamlı geriatrik değerlendirme uygulandı.

Bulgular: Yaşlı hastalardaki işlevsel düzey, eğitim seviyesi, aylık gelir (TL), eş ve arkadaş desteği ve Mini Mental Durum Değerlendirme ve Mini Beslenme Test puanları, orta-yaşlı hastalardan daha düşüktü. Mini Mental Durum Değerlendirmesi ile ölçülen bilişsel durum, işlevsel düzey ve beslenme düzeyinin ana belirleyicisiydi.

Sonuç: Yaşlılarda hem fiziksel aktiviteleri artıran, hem de bilişsel yetileri kuvvetlendiren stratejiler geliştirilmelidir. Keywords : Kapsamlı geriatrik değerlendirme; Fonksiyon; Biliş; Beslenme; Ko-morbidite; Yaşlı