Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLI BİREYLERDE DEMANS VE DEPRESYONUN AYIRICI TANISI
Özlem ERDEN-AKİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA Depresyon ve demans yaşlılarda en sık görülen psikiyatrik sendromlardandır. Her iki durumda da bilişsel işlev kaybı görülür, bu nedenle ayırıcı tanıda zorluk yaşanır, ancak depresyonda bu kayıplar tedavi ile geri dönerken demansta ilerleyici vasıftadır. Yaşlı bireylerde her iki sendromun bir arada görüldüğü durumlar sıktır, depresyonun yaşlılarda genç erişkinlerden farklı belirtilerle ortaya çıkması da ayırıcı tanıda zorluk yaratır. Sağlıklı yaşlılarda görülen bilişsel işlev değişiklikleri , sık rastlanan bedensel yakınmalar ve uyku iştah değişiklikleri gibi belirtiler de normal ve hasta ayrımı yapılırken göz önüne alınması gereken unsurlardır. Yaşlılık depresyonlarından ilk kez geç yaşta başlayanlar farklı özellikte bilişsel belirtiler gösterirler, uzun vadedeki izlemlerinde özellikle serebrovasküler hastalıkla birlikte olanların demans ile sonuçlandıklarına dair bulgular vardır. Bu gözlemler sonucunda “vasküler depresyon” hipotezi öne sürülmüştür. Bu derlemede yaşlılık döneminde depresyon ve demansların ayırıcı tanısının yapılmasında önemli olan klinik özellikler, nöropsikolojik profildeki farklılıklar ve görüntüleme bulguları gözden geçirilecektir. Keywords : Yaşlı; Depresyon bozuklukları/diagnosis; Tanı, Ayırıcı tanı