Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 1
Ankara'da İkamet Eden Emekli Subayların Sigara-Alkol Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Mahir GÜLEÇ, Süleyman CEYLAN, Metin HASDE, Hasan EKERBİÇER
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Hijyen Bilim Dalı, Ankara
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı-Ankara
"Yaşlıların metabolizmasının ilaçlara, kimyasal maddelere, hastalıklara, fiziksel ve fizyolojik olaylara tepkisi çoğu zaman farklıdır. Alkol ve sigaranın da yaşlılardaki etkileri gözden kaçırılmaması gereken bazı farklılıklar göstermektedir. Alkol ve sigara kullanımının engellenmesi yaşlılarda yaşamın uzatılması yanında yaşam kalitesinde de yarar sağlamaktadır. Araştırma kesitsel tipte bir araştırma olup, araştırmanın evrenini Ankara Emekli Subaylar Derneği'nin güncelleştirilmiş Ocak 1996 üye listesine kayıtlı 1074 emekli subay oluşturmaktadır. Hazırlanan anket formuyla sigara ve alkol kullanma durumları değerlendirilmiş olup, evrenin 865'ine (%80.5) ulaşılmıştır. Katılımcıların %37.8'inin hiç sigara içmediği, %38.6'sının 20 yıldan fazla süreyle sigara içtiği, daha önce sigara içip sigarayı bırakanların %58.7'sinin sağlığının bozulması sebebiyle sigarayı bıraktığı, yine %15.5'inin doktorunun tavsiyesi üzerine sigarayı bıraktığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %46.0'ı alkol kullandığını, %14.3'ünün alkollü içki içme sorunu olan ""alkolik"" olduğu tespit edilmiştir. Sağlık durumunu ve sosyal koşulları olumsuz yönde etkileyen bu tür alışkanlıkların en düşük düzeye indirgenmesi için asker personelin aktif görev ve emeklilik döneminde çalışmalar yapılmalıdır." Keywords : Emekli subaylar, Sigara, Alkol, Alkolizm, Bağımlılık