Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
YABANMERSİNİ, WARFARİN'İN ETKİSİNİ ARTTIRMAKTA MIDIR?
Can AKTAŞ1, Volkan ŞENKAL2, Sezgin SARIKAYA1, Sami KARTI2
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Vitaminler, mineraller, amino asidler, bitkisel ve diğer doğal ürünleri içeren besinsel destek ürünlerin kullanımı son 20 yıldan daha fazla süreden beri artmıştır. Biz bu olguda warfarin tedavisi sırasında fazla miktarda yaban merisini tüketen ve acil servise rektal kanama ve hematüri ile başvuran hastayı sunmayı amaçladık. 6 yıldır hipertansiyon şikayeti olan bir sene önce inme geçiren ve atrial fibrilasyon tespit edilen hastaya warfarin başlanmıştır. Warfarin tedavisinin 16. gününde hasta acil servise rektal kanama ve baş dönmesi nedeniyle başvurmuştur. Yapılan koagülasyon testlerinde protrombin zamanı 110.5 sn, international normalised ratio (INR):15.0, aktive parsiyel tromboplastin zamanını (aPTT) 76.4 sn olarak tespit edildi. 2 Ünite taze donmuş plazma sonrasında rektal kanama durdu. Bir gün sonra hasta yeniden acil servise hematüri ve baş dönmesi şikayeti ile başvurdu. Koagülasyon testlerinde INR 6.24, protrombin zamanı (PT) 55.7 sn olarak tespit edildi. Hastaya taze donmuş plazma verildi ve hematoloji servisine daha ileri değerlendirme amacıyla yatırıldı. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde hastanın son 5 yıldan beri her gün büyük miktarlarda yabanmersini tükettiğini tespit ettik. Antikoagülan tedavisi altındaki hastalarda bitkisel ilaçlar kardiyovasküler ilaçlar ile etkileşebilir. Warfarin en sık etkilenen ilaçtır. Bu nedenle hastalara warfarin başlamadan önce bitkisel ürünleri kullanıp kullanmadıkları hakkında dikkatli bir araştırma yapmak gerekmektedir. Ayrıca kanamalı hastalarda da bitkisel ürünleri kullanıp kullanmadıkları konusunda bilgi edinilmelidir. Keywords : Warfarin; Antikoagülanlar; Bitki-İlaç Etkileşimi; Vaccinium Myrtillus