Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
ALZHEİMER TİPİ DEMANSLI OLGUDA OLASI DONEPEZİL KULLANIMINA BAĞLI TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ
Erol ARSLAN1, İrfan YAVAŞOĞLU1, Fatih ÖZÇELİK2, Selim NALBANT3
1Balmumcu Jandarma Dispanseri, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL
2Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Biyokimya Servisi, İSTANBUL
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL
Alzheimer Hastalığında donepezil kullanımı genel olarak güvenli ve iyi tolere edilir ve hepatotoksisite de çok nadirdir. Yetmiş dokuz yaşında kadın hastaya Alzheimer hastalığı tanısı konularak donepezil 5 mgr/gün dozunda verildi. Tedaviye başlandıktan bir süre sonra, hastada transaminaz seviyelerinde yükseklik saptandı. Karaciğerde meydana gelen bu enzim yüksekliği muhtemel donepezil kullanımına bağlı olduğu düşünüldü. Alzheimer hastalığında donepezil kullanımına bağlı transaminazlarda yükselme olabileceğinden takip önemlidir. Keywords : Alzheimer Hastalığı/ilaç tedavisi; Transaminaz; Donepezil/tedavi