Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİT TANI VE AYIRICI TANISINDA GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ
Belma Füsun KÖSEOĞLU, Öznur AYHAN ÖKEN, Nebahat SEZER
SB.Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. FTR Kliniği, ANKARA Osteoartrit (OA), en yaygın görülen romatizmal hastalıklardan biridir. Gelişen görüntüleme teknikleri OA tanısı, ayırıcı tanısı ve izlemi için daha fazla seçenekler sağlamaktadır. Tarihsel olarak direkt radyografi OA deki yapısal değişiklikleri ölçmede ilk araştırma aracı olmuş ve konvansiyonel radyografi k tanı literatürde altın standart olarak yerini almıştır. Ultrason, bilgisayarlı tomografi , manyetik rezonans görüntüleme,sintigrafi gibi diğer görüntüleme yöntemleri de OA de eklem yapısı veya fi zyolojisi/fonksiyonları hakkında bilgi sağlamaktadır. Keywords : Osteoartrit, Tanı, Görüntüleme, Tanısal