Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİTTE AĞRI OLUŞUM MEKANİZMALARI VE GÜNCEL MEDİKAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Süreyya ERGİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı, ANKARA Osteoartritde (OA) ağrı en sık rastlanan, en önemli semptomdur. OA ağrısı komplike ve karmaşıktır. Eklemde kıkırdak dışındaki dokular zengin nosiseptif ağa sahiptirler. Ağrı nosiseptif sistemin uyarılmasıyla başlar. Doku yıkımı, infl amasyon, mekanik stres zararlı uyaranlara neden olabilir. Zararlı uyaranlar kimyasal ,termal yada mekanik özelliktedir. OA tedavisi mutlaka farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemlerle birlikte yürütülmelidir. OA medikal tedavisinde kullanılan ilaçlar semptom baskılayıcı ve hastalık modifi ye edici (DMDOA) ilaçlar olarak gruplandırılır. Keywords : Osteoartrit, Ağrı, Tedavi