Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİTTE HASTALIK MODİFİYE EDEN İLAÇLAR
Jale MERAY, Zafer GÜNENDİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Osteoartrit eklem kartilajı ve subkondral kemikte aşınma ve tamir süreciyle beraber düşük dereceli sinovyal infl amasyonun da eşlik ettiği kronik eklem hastalığıdır. En büyük risk faktörü mekanik stres olmakla birlikte bir takım biyokimyasal ve genetik faktörler de patogenezde rol almaktadır. Tedavide ana amaçlar hasta eğitimi ile risk faktörlerinin azaltılması, ağrının azaltılması ve ortadan kaldırılması ve bozulmuş olan fonksiyonun optimal düzeye getirilmesidir. Son yıllarda hastalığın progresyonunu modifi ye edebilmek de tedavi amaçları arasına katılmıştır. Bu amaçla hastalığın patofi zyolojik sürecine etki eden moleküller geliştirilmiş ve “osteoartritte hastalığı modifi ye eden ilaçlar” başlığı altında toplanmıştır. Bu ürünlerin etkinliklerini inceleyen bilimsel çalışmaların sonuçları çelişkilidir ve daha standardize, uzun takip süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Osteoartrit, Kondrosit, Ekstrasellüler Matriks, Sitokinler