Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİT CERRAHİSİ SONRASI REHABİLİTASYON İLKELERİ
Zafer HASÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Omurga osteoartriti ya da omurganın dejeneratif sorunları oldukça geniş bir hastalık spekturumunu kapsar. Bu başlık altında dejeneratif disk hastalığı en önemli yeri tutar ve aslında patofi zyolojinin temelini oluşturur. Bu patolojilerin doğal seyirlerine bakıldığında genelde hızlı ilerlemeyen ve daha çok mekanik ve/veya radiküler ağrı semptomlarıyla kendini gösteren sorunlardır. Nörolojik defi sit çok sık karşılaşılan bir bulgu değildir. O nedenle hastaların çoğunda ameliyat ağrının giderilmesi ve yaşam kalitesini arttırma amaçlı uygulanır. Keywords : Dejenerasyon, Disk, Cerrahi Girişim, Spinal Stenoz