Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
ACİL SERVİSE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARIN BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİN VE BAŞVURU NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
Esma ÖZŞAKER1, Fatma DEMİR-KORKMAZ1, Meral DÖLEK2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İZMİR
2Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Bu tanımlayıcı araştırma, acil servise başvuran yaşlı hastaların bireysel özelliklerinin ve başvuru nedenlerinin incelemesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 1 Haziran 2003-1 Haziran 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servise başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş üstü 169 yaşlı oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile hastalarla yüz yüze görüşülerek toplandı.

Bulgular: Yaşlı hastaların yaş ortalaması 74.50±6.53 olarak bulundu. Acil servis başvurularında en sık neden solunum sistemi problemleriydi (%21.3), bunu gastrointestinal sistem problemleri (%18.3), kalp-damar sistemi problemleri (%16.6) ve travma (%15.4) izliyordu. Yaşlıların %52.7'sinin boşaltım, %51.5'inin görme, %49'unun uyku problemi yaşadığı, %72.8'inde en az 1 kronik hastalık olduğu saptandı.

Sonuç: Yaşlı hastaların acil servise sırasıyla en çok; solunum sistemi problemleri, gastrointestinal sistem problemleri, kalp-damar sistemi problemleri ve travma ile başvurdukları belirlendi. Acil serviste bu problemlerin hızlı tanı ve tedavisinin yapılması yaşlı hastalar için hayat kurtarıcı olacaktır. Keywords : Yaşlı; Hastane Acil Servisi; Veritabanı