Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
VENA CAVA SUPERİOR SENDROMUNA NEDEN OLAN AKCİĞER KİST HİDATİĞİ OLGUSU
Koray AYDOĞDU, Ertan AYDIN, Mahmut GÜLGÖSTEREN, Göktürk FINDIK, Nurettin KARAOĞLANOĞLU
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ANKARA Hidatik kist hastalığı sıklıkla Turkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinde gözlenen önemli bir sağlık problemidir. Hidatik kist, primer inokulasyon ile en sık karaciğer ve akciğeri tutar. Gerek karaciğer gerekse akciğer yerleşimli hidatik kist hastalığı ülkemizde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Primer infeksiyon dışında bulaşma için diğer bir yol ise, mevcut kistin rüptürü sonucu serbest kalan protoskolekslerin hematojen, lenfatik ve doğrudan transdiyafragmatik yol ile yayılmasıdır. Hastalık çoğunlukla asemptomatik olup, kistin boyutuna ve lokalizasyonuna göre değişik semptomlar görülebilir. Bu yazıda nonspesifik göğüs ağrısı ve vena cava süperior sendromu kliniği şikayetleriyle seyreden dev akciğer kist hidatik olgusu sunulmuştur. Keywords : Kist Hidatik; Vena Cava Superior Sendromu; Cerrahi