Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 1
Yaşlılarda Yürüme Kinematiği
C. Burak ERDOĞMUŞ, Şansın TÜZÜN
Viyana Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Avusturya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
Yaşlılarda yürüme bozuklukları düşme ve kazaların en önemli sebebidir. Bu bozukluklar ayrıca yaşam kalitesini ve psikososyal durumu negatif yönde etkiler. Yürüme bozukluğunun sıklığı yaşlanmayla birlikte artmaktadır. Yürümedeki değişimler ya doğal yaşlanma süreci ya da altta yatan bir patolojiye bağlı olarak oluşur. Yürüme kinematiğinin bozulmasındaki temel sebep kas kuvvetinin azalması, kas atrofisi, eklemlerdeki dejeneratif bozukluklar, nöromusküler koordinasyon problemleri, görme yetisindeki kayıplar ve postüral değişiklikler gibi çeşitli faktörlerdir. Yaşlılardaki yürüyüş ayrıca sinerji disfonksiyonu ve santral sinir sistemindeki bozukluklardan da etkilenmektedir. Yürüme hızındaki yavaşlama 62 yaşında başlamaktadır. Yaşlılarda düşmeler çok önemli sağlık problemlerine yol açmaktadır. Bunun en önemli nedeni yürüyüş ve dengenin bozulmasıdır. Spesifik rehabilitasyon yöntemlerinin yürüme bozukluklarını düzeltmede pozitif etkisi vardır. Rehabilitasyon ile hastanın dayanıklılığı, dengesi, kemik mineralizasyonu, kardiopulmoner performansı ve alt ekstremitelerinin kas kuvveti artar. Bu derlemenin amacı yaşlanmayla beraber yürüme kinematiğinde oluşan değişiklikleri irdelemektir. Keywords : Yaşlılık, Yürüme, Kinematik, Yürüme Analizi