Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
PROKSİMAL FEMUR KIRIĞI BULUNAN YAŞLI HASTALARDA OSTEOPOROZ DERECESİ KIRIĞIN YERİNİ ETKİLER
Ulukan İNAN1, Aybars TEKCAN2, Sinan SEBER1, Hakan ÖMEROĞLU1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
2Gümüşhane Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji GÜMÜŞHANE
Giriş: Bu çalışma basit düşmeye bağlı proksimal femur kırığı bulunan yaşlı hastalarda osteoporoz varlığı ve derecesi ile yaş, cinsiyet, kırık yeri ve tarafı arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 60 yaş ya da daha yaşlı olan proksimal femur kırığı bulunan 200 hasta dosyası geriye yönelik olarak incelendi.

Bulgular: Osteoporoz bulunan ve bulunmayan gruplar arasında yaş, cinsiyet, kırık yeri ve tarafı açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). İntertrokanterik kırık oranı sınırda ya da hafif osteoporozu bulunan hastalarda orta ya da şiddetli osteoporozu bulunan hastalara göre belirgin fazlaydı (p<0.001). Proksimal femur kırığı bulunan osteoporotik hastalarda osteoporoz derecesi yaş, cinsiyet ve kırık taraf ile ilişkili değildi (p>0.05).

Sonuç: Sonuç olarak sınırda ya da hafif osteoporozu bulunan hastalarda intertrokanterik kırıklar daha fazla görülürken, femur boyun kırığı oluşma riski şiddetli osteoporozu olan hastalarda artmaktadır. Keywords : Yaşlı; Kalça Kırığı; Osteoporoz