Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
YAŞLILARDAKİ İNTİHAR VE CİNAYETLERİN AYDIN VERİLERİ
Özlem EREL1, Serpil AYDIN-DEMİRAĞ2, Ufuk KATKICI1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı AYDIN
Giriş: İstismarın en kabul edilemez şekli olan cinayet özellikle kendilerini savunamayacak düzeyde olan yaşlılar arasında artmaktadır. Bunun yanında, aile ve toplum desteği olmayan yaşlılar kendi canlarına kıymaktadır. Özellikle intihar ve cinayet kaynaklı ölümler, önlenebilir olmaları nedeniyle 65 yaş üstü bireyler açısından çok önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Aydın'da 01.01.2003-31.12.2007 yılları arasında yapılan, 65 yaş ve üzerindeki tüm olguların otopsi kayıtları incelenmiş, cinayet ve intihar orijinli 148 olgunun bulguları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Beş yıllık süreç içinde yapılan 1347 otopsinin %10.9'u (148) yaşlılardır. Bu olguların %11.5 intihar, %7.4 cinayet olarak saptanmıştır. Cinayet orijinli yaşlı kadınların %50'sinin ölüm nedeni ağız-burun tıkanmasıdır. Bu olguların yaygın özellikleri; yalnız yaşamaları, failin meçhul olması ve çürümüş olarak bulunmalarıdır. İntihar olgularından 13'ü ilaç tedavisi almaktaydı. İki psikiyatrik tedavi alan olgu daha önceden intihar girişiminde bulunmuştur. İntihar orijinli olguların üç kadından ikisi ve 14 erkekten altısı ası yöntemini kullanmıştır. Cinayet ve intihar orijinli olguların %64.3'ü evlerinde ölü olarak bulunmuşlardır.

Sonuç: Cinayet ve intiharlara neden olabilen sosyal ve psikolojik destek yoksunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Keywords : Yaşlı; Cinayet; İntihar; Otopsi