Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
DİYABETLİ BİR HASTADA PRİMER KUTANÖZ AKTİNOMİKOZ
Cihangir ALİAĞAOĞLU1, Ümran YILDIRIM2, Hülya ALBAYRAK1, Nadir GÖKSUGUR3, Derya ÖZÇELİK4
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı DÜZCE
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı BOLU
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı DÜZCE
Aktinomikozis, endojen Gr (+) bakterilerin yol açtığı kronik, süpüratif bir enfeksiyondur. Enfeksiyon genellikle baş, boyun, toraks ve abdomeni tutar. Primer kutanöz aktinomikoz çok nadirdir ve genellikle dıştan travma ve lokal iskemi ile birliktedir. Biz burada, diyabeti ve dıştan travma hikayesi olan 68 yaşında erkek bir hastada dirsek bölgesinde primer kutanöz aktinomikoz vakası bildiriyoruz. Hasta polikliniğimize 10-12cm boyutlarında mavi mor renkli plak şikayeti ile başvurdu. Deri biyopsisinde dermiste karakteristik sülfür granülleri gözlendi. Tanı sonrası ilk olarak Penisilin- cotrimaxazol ile tedavi edildi. Tedaviye yanıtı az oldu. Tedaviye amoksisilin-kotrimaxazol ile devam edildi.Bu ilaç tedavisine de kısmı yanıt verdi. İlaç tedavisi sonrası hastaya deri graft operasyonu yapıldı. Hastanın lezyonları graft operasyonundan altı ay sonra tekrarladı. İlaç tedavisi tekrar başlandı ve sürdürüldü. Keywords : Aktinomikozis; Tedavi; Diabetes Mellitus