Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 2
Subkortikal Global Afazili İki Yaşlı Olguda Tc-99m Hmpao Spect Bulguları
Erhan VAROĞLU, Ali ÇAYKÖYLÜ, Metin GÜZELCİK, Orhan DENİZ, Salim DEĞİRMENCİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
Afazi, dominant hemisferde sonradan meydana gelen hasarlara bağlı olarak görülen lisan bozukluğudur [Lisan bozukluklarının %10-40'ını ise lisanın tüm modalitelerinnin ağır derecede tutulduğu global afazi oluşturur]. Global afazi, klasik olarak Broca ve Wernicke alanlarının birlikte etkilendiği durumlarda ortaya çıkar. Buna rağmen subkortikal lezyonlara bağlı global afaziler de bildirilmiştir. Ancak subkortikal global afaziler ender görülür ve fizyopatolojisi kesin bilinmemektedir. Beyin tomografilerinde dominant subkortikal yapılara sınırlı iskemik infarktı olan 2 global afazili olgu poststrok 12-15. günlerde Tc-99m HMPAO SPECT ile de değerlendirildi. Her iki olgunun SPECT'i Broca ve Wernicke alanlarını da içine alan frontotemporoparietalde geniş kortikal hipoperfüzyon defekti belirledi. SPECT bulguları, subkortikal infarkta sahip bu 2 olguda gelişen global afazinin klasik lisan alanlarını da içine alan geniş kortikal hipoperfuzyona bağlı olabileceğini düşündürtmektedir. Keywords : Afazi, SPECT