Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
MÜLTİPL PERKÜTAN VERTEBROPLASTİLERDEN KISA SÜRE SONRA BİTİŞİK OLAN VE OLMAYAN VERTEBRALARDA ORTAYA ÇIKAN PROGRESSİF KOMPRESYON KIRIKLARI
Ki Seong EOM, Tae Young KIM
Wonkwang University School of Medicine, Neurosurgery, Iksan, KORE (Kuzey) Günümüzde şiddetli mekanik sırt ağrısı ve hareket kısıtlılığı ile gelen ve narkotik analjeziklere gereksinimi olan osteoporotik vertebra kompresyon kırıklarında (VKK) perkütan vertebroplasti (PV) uygulanmaktadır. Ancak ek bir PV uygulaması gerektiren ani postoperatif VKK oluşması nadir bir komplikasyon değildir. Burada çok sayıdaki PV uygulamasından kısa bir süre sonra bitişik olan ve olmayan birçok vertebrada progressif kompresyon kırıkları ortaya çıkan bir olgu sunulmaktadır. Olguya yaklaşık 3.5 ay içinde altı kez 10 seviyede PV uygulandı. Şiddetli sırt ağrısı ile yeniden başvuran hastanın omurgası her defasında tekrarlanan grafiler ve MRG ile yeniden değerlendirildi. Yeni gelişen her VKK saptandığında PV uygulandı. PV'yi herhangi bir komplikasyon izlemedi. Daha önce yayınlanmış olgu bildirimleri gözden geçirilerek bu nadir komplikasyonun olası patogenezi tartışıldı. Keywords : Vertebroplasti; Osteoporoz; Kırıklar, Kompresyon